با عرض سلام
خواهشمند است از دوستان محترمي كه به كد هاي الگوريتم ژنتيك دسترسي دارند كدها ي مذبور را به ميل fbaromand@yahoo.com برستند