دوستان توی فکر ساختن یک "سگوی" هستم-اگر کسی در مورد نقش ژیروسکوپ و شتابسنج توی این وسیله اطلاعاتی داره ارائه بده ممنون میشم