سلام. من میخوام یه پالس ms pwm 50Hz با کریر 16KHZ توسط برنامه c++ بنویسم. در پیدا کردن رابطه سریهای سیگنال مشکل دارم. لطفا به من کمک کنید. با تشکر