سلام دوستان عزیز
اگر به تعداد زیادی adder سی و پنج بیتی نیاز داشته باشم بهترین روش برای اینکه کمترین جا رو بگیره چیه؟ من در ارتباط با fpgaمورد استفاده ام مشکل حافظه دارم.
ممنون