سلام
سرفصل دوره هاي مقدماتي و پيشرفته FPGA را مي خواستم.
ميدانم براي آموزشگاه هاي مختلف متفاوت هست. در صورت امكان اگر در اين دوره ها شركت كرده ايد و يا اطلاعاتي در اين زمينه داريد من را راهنمايي بفرماييد.
متشكرم.