محدود کردن جریان هجومی ترانسفورماتور به وسیله کنترل سوئیچینگ

چکیده : جریان هجومی ترانسفورماتور هارمونیکهای دامنه بلند جریان هستند که مواقعی که هسته ترانسفورماتور در اشباع است تولید می شوند . این جریانها اثرات نامطلوبی دارند که شامل افت پتانسیل با تلفات حرارتی برای ترانسفورماتور ، عملکرد بد رله های حفاظتی ، و کم شدن کیفیت توان بر روی سیستم می باشد .
کنترل سوئیچینگ در ترانسفورماتور می تواند به طور بالقوه این حالتهای گذرا را حذف کند . این مقاله تئوری بحث شده درباره شار هسته گذرا را شرح می دهد .

کلمات کلیدی : جریان هجومی ، کنترل سوئیچینگ ، شار باقیمانده ، سوئیچهی ترانسفورماتور

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت