سلام دوستان
کسی هست که نقشه تابلوی برق یک کارخونه (بزرگی و کوچکیش مهم نیست) داشته باشه . مصرف کننده های داخل کارخونه رو می خوام و اینکه چه جوری تجهیزات داخل تابلو انتخاب شده