سلام دوستان

دوستان کسی تاحالا روی Motion Capture کار کرده ؟ نمونه ایرانیش هست ؟
من چیز به درد بخوری پیدا نکردم به فارسی
لطفا اگه کسی درباره نمونه های داخلیش یا کسی که تاحالا روش کار کرده خبری داره بگه

ممنون