می خواستم بدانم ژنراتوری به ابعاد 3*2*2 سانتیمتر که با فشار آب 5 الی 2.5 اتمسفر کار کند می توان ساخت