سلام به همه دوستان.کتاب زیر در رابطه با ساخت ربات از اول اول است وخیلی جالبه نگاه کنید.
http://emadshahamat.persiangig.com/Robot%20Builder's%20Bonanza%203rd%20Ed.pdf