با سلام
embedded processor ها به صورت های Hard-Core IP و Soft-Core IP وجود دارند. برای نمونه:

1Altera EXCALIBUR with ARM9TDMI processor core
2.Xilinx MicroBlaze 32-bit soft RISC architecture processor with Harvard-model
3.Altera NIOS, a configurable, 16- or 32-bit general-purpose RISC soft core processor
4.LEON, a fully synthesisable 32-bit processor(VHDL model)
5.OpenRISC 1200, 32- and 64-bit RISC/DSP Core(Verilog RTL)
6.Xilinx Virtex-II Pro architecture uses the PowerPC 405D5 32-bit scalar RISC architecture processor core
7.Xilinx PicoBlaze 8-bit Embedded Microcontroller
etc,
که تعداد زیادی OS و embedded OS روی این ها پورت کردن یا در حال پورت کردن هستند:
Micriμm: μC/OS-II, eCos, uCLinux, emmbeded Linux,
WindowsCE, ,Linux, NetBSD, etc
که هر کدام داری اسمبلر، کامپایلر C، دیباگر و شبیه ساز مخصوص به خود و بعضا استودیوی طراحی و پیکر بندی پردازنده می باشند.
4 و 5 تحت GPL یا LGPL هستند لذا گزینه های جذابی برای یادگیری، تغیر و پیاده سازی می باشند.
بحث جذاب و گسترده ای است...
اگر کسی علاقمند باشه، بنده مشتاق همکاری و کار گروهی بر اساس یک Road map مشخص هستم.
منابع مفید:
1www.opencores.org
2.http://emsys.denayer.wenk.be
3.http://www.gaisler.com
کتاب های مفید:
1.Circiut Design with VHDL,V.A.Pedroni
2.طراحی دیجیتال پیشرفته با Verilog HDL، چیلتی-ترجمه شکاری زاده-انتشارات نص
که 1 فوق العاده است و 2 واقعا عالی است.