معرفي سه کتاب براي شروع به يادگيري ربات هاي صنعتي

Robot Modeling and Control
Author
Mark W. Spong , Seth Hutchinson , M. Vidyasagar
Hardcover: 496 pages
Publisher: Wiley November 18, 2005
Language: English
ISBN-10: 0471649902
ISBN-13: 978-0471649908
Product Dimensions: 9.3 x 7.5 x 0.9 inches
Shipping Weight: 2 poundsIntroduction to Robotics: Mechanics and Control 3rd Edition

Author
John J. Craig

Hardcover: 408 pages
Publisher: Prentice Hal l; 3 edition August 6, 2004
Language: English
ISBN-10: 0201543613
ISBN-13: 978-0201543612
Product Dimensions: 9.2 x 7.2 x 0.9 inches
Shipping Weight: 1.7 poundsIntroduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications

Author
Saeed B. Niku

Hardcover: 349 pages
Publisher: Prentice Hall July 30, 2001
Language: English
ISBN-10: 0130613096
ISBN-13: 978-0130613097
Product Dimensions: 9.3 x 7.1 x 0.9 inches
Shipping Weight: 1.4 poundsويرايش هاي قديمي اين کتاب ها (چاپ سال 1989 ) ترجمه شده است

کنترل و ديناميک ربات
مترجم : دکتر محمد مهدي فاتح
تعداد صفحه: 406
نشر: دانشگاه صنعتي شاهرود
تاربخ نشر : 8 بهمن 1385
شابک: 9647637004
قطع کتاب: وزيري

مکانيک و کنترل در روباتيک
ويرايش دوم
مترجم : دکتر علي مقداري و مهندس فائزه ميرفخرايي
تعداد صفحه: 552
ناشر: دانشگاه صنعتي شريف ، انتشارات علمي
تاربخ نشر : 08 مهر 1385
شابک: 964637929x
قطع کتاب: وزيري
وزن: 1150 گرم

رباتيک تحليل، سيستمها و کاربردها
مترجم : دکتر محمد مهدي فاتح
تعداد صفحه: 514
ناشر: دانشگاه صنعتي شاهرود
تاربخ نشر : 26 اسفند 1386
شابک: 9789647637510
قطع کتاب: وزيري
وزن: 1050 گرم

منبع : سايت تخصصي مهندسي رباتيک
http://www.robotics-engineering.ir/learn/284-3-book-for-learn-industrail-robots