روز بخیر بچه ها .من با VHDL کار میکنم اما از دستش خسته شدم و فک میکنم خیلی ناجوره.میخوام سوییچ کنم رو verilog اول خواستم در موردش تحقیق کنم اما وسط کار به یه زبون جدیدی به اسم system verilog برخوردم .یکم در موردش گشتم اما چیز به درد بخوری پیدا نکردم خواستم ببینم کسی در موردش چیزی میدونه؟و اینکه آیا ارزش وقت صرف کردن رو داره که از vhdl سوییچ کنم روش یا نه؟ و اینکه فرقش با VERILOG چیه؟
مرسی :nice: