دوستان سلام

من به یه مدار تقویت کننده با مشخصات زیر نیاز دارم :

حداقل 3 طبقه با ورودی تفاضلی و خروجی قدرت
حداقل Av = 10 , zi = 10k ,zo = 4-8
مدار برای حاشیه فاز P.M=65 جبرانسازی شود

اگر کسی مداری سراغ داره و بتونه کمک کنه یک کلاس دعاش میکنن :nerd: