آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن، گهی وفاتش را بخواند

زمانی که برادرش لودویگ فوت شد، روزنامهآ*ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف (مخترع دینامیت) مرده است.

آلفرد وقتی صبح روزنامه ها را میآ*خواند با دیدن گهی صفحه اول، میخکوب شد: "آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مرآ*گ آور ترین سلاح بشری مرد!" آلفرد، خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد: آیا خوب است که من را پس از مرگ این گونه بشناسند؟

سریع وصیت نامهآ*اش را آورد. جملهآ*های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد.

پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزهآ*ای برای صلح و پیشرفتآ*های صلح آمیز شود.

امروزه نوبل را نه به نام دینامیت، بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، جایزهآ*های فیزیک و شیمی نوبل و ... میآ*شناسیم. او امروز، هویت دیگری دارد.