باسلام خدمت تمام دوستان گرانقدر

امروز 6 تا جزوه برنامه نویسی براتون قرار دادم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد .


آموزش زبان c و ++c

http://www.4shared.com/file/38154700/650b16f6/jozve_c__c.html

آموزش زبان assembly

http://www.4shared.com/file/38154869/41d14ee9/esud_assembly.html

آموزش زبان vb

http://www.4shared.com/file/38155044/bbf9660b/amozesh_vb.html

آموزش java

http://www.4shared.com/file/38365402/3b97753d/JAVA.html

آموزش pascal

http://www.4shared.com/file/38365883/8d5336c7/pascalLearnin.html

آموزش html

http://www.4shared.com/file/38366743/380f9118/learn_html.htm

آموزش شبکه های محلی

http://www.4shared.com/file/38462237/e48fa6c2/Note_Network.html l