جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت مونیتورکننده وب Akamai نشان داد شهرها و کشورهای بیشآ*تری در جهان از سرعتآ*های اتصال به اینترنت سریعآ*تر برخوردار میآ*شوند.

یافتهآ*های این گزارش که به بررسی شبکهآ*های سرور جهانی در سه ماهه سوم 2009 پرداخته، حاکیست بیشآ*تر کشورهای موجود در فهرست 10 کشور برتر کارآمدی اینترنت، نسبت به سه ماهه دوم شاهد افزایش متوسط 18 درصدی در سرعت اتصال بودهآ*اند.

کره جنوبی با 29 درصد افزایش در سرعت اتصال و رسیدن آن به 14.6 مگابیت در ثانیه درصدر بالاترین بهبود بود، در حالیکه ایرلند با 26 درصد افزایش و رسیدن سرعت اتصال اینترنت به 5.3 مگابیت در ثانیه، به دلیل بیشترین بهبود در مکان دوم جای گرفت.

آمریکا نتوانست جز این فهرست باشد و با 1.8 درصد افزایش و رسیدن به سرعت اتصال متوسط 3.9 مگابیت در ثانیه در مکان هیجدهم قرار گرفت اما برخی از کشورها مانند رومانی، سوئد و جمهوری چک شاهد کاهش سرعت اتصال در نیمه سوم 2009 نسبت به نیمه قبلی بودند؛ با این همه بر مبنای سال به سال، تمامی کشورهای حاضر در فهرست 10 کشور برتر شاهد افزایش سرعت بودند.

به این ترتیب کره جنوبی با سرعت اتصال 14.6 مگابیت در ثانیه، دارای سریعآ*ترین سرعت پهنای باند در جهان است و بهآ*دنبال آن ژاپن با سرعت اتصال 7.9 مگابیت در ثانیه، هنگ کنگ با سرعت 7.6 مگابیت در ثانیه، رومانی و سوئد با سرعت 6.2 و 5.7 مگابیت در ثانیه و ایرلند با سرعت 5.3 مگابیت در ثانیه قرار گرفتند.

در مجموع 103 کشور از 226 کشور مورد بررسی Akamai، شاهد سرعت اتصال متوسط پایین یک مگابیت در ثانیه بودند که در مقایسه با 125 کشور دارای کارآمدی پایین در سه ماهه دوم، بهبود یافتهآ*اند و تنها هفت کشور شاهد سرعت پایین صد کیلوبیت در ثانیه بودند که نسبت به 14 کشور در سه ماه قبلی کاهش یافتهآ*اند. پایینآ*ترین سرعت اتصال به اینترنت در میان تمامی کشورها مربوط به جزیره مایوت واقع در اقیانوس هند بین ماداگاسکار و موزامبیک بود.

گزارش Akamai برای نخستین بار با تحلیل شهرها دریافت شماری از شهرهای سراسر جهان اکنون از دسترسی به اینترنت پرسرعت برخوردارند. در سراسر آسیا، اروپا و آمریکا حتی شهرهای دارای پایینآ*ترین سرعت اتصال اینترنتی، شاهد سرعت بالاتر از 10 مگابیت در ثانیه بودند.

با این همه شهرها در بیشتر مناطق نوظهور مانند آفریقا و آمریکای جنوبی شاهد سرعتآ*های پایینی بودند که معمولا بیشآ*تر از چهار مگابیت در ثانیه نبود.

اما شهر رباط در مراکش با سرعت اتصال 3.2 مگابیت در ثانیه شهر برتر آفریقایی، ولینگتون نیوزیلند با 3.4 مگابیت در ثانیه شهر برتر اقیانوسیه و کوکوتا در کلمبیا با سرعت 2.4 مگابیت در ثانیه شهر برتر در آمریکای جنوبی بود، در حالیکه طبق این گزارش، متوسط سرعت پهنای باند در ابعاد جهانی 1.7 مگابیت در ثانیه بود.

همچنین در مورد اتصال اینترنتی نیز آمریکا و چین در سه ماهه سوم سال 2009 حدود 40 درصد از آدرسآ*های IP منحصر را به خود اختصاص دادند و بهآ*دنبال آنآ*ها ژاپن، آلمان و فرانسه قرار گرفتند.