سلام .
لطفا سایتهای فروم در ارتباط با مهندسی کنترل رو معرفی کنید.
ممنون