دوستاني كه علاقه مندن در مورد مادربردهاي صنعتي PC104 به خصوص در زمينه FPGA اطلاعات بدست بيارن از لينك هاي زير استفاده كنن.[size=16pt]بعضي از دوستان كه مي خوان بردهاي صنعتي براي FPGA توليد كنن بهتره كه از استاندارهاي PC104 استفاده كنن


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت