کسی از دوستان اطلاعات و دیتاشیتی راجع به دستگاه های اندازی گیری CMM داره اگه در اختیار ما بزاره ممنون میشم

مخصوصا اگه فارسی باشه

اطلاعاتی راجع به تکنولوژی های به کار رفته در این دستگاه ها تا جزئیات روشهای اندازه گیری و سرانجام اجزاء دستگاه و تکنولوژی ساخت.

پیشاپیش از کسانی که به من کمک میکنن ممنونم.

مشتاقانه منتظر اطلاعات شما هستم. خصوصا اطلاعات دقیق و مهندسی
مطالب کلی رو مطالعه کردم