یک سری جزوه برنامه نویس c++ در سایت زیر آمده است:
http://jozavat.kntoosi.com/1388/03/14/post-17