لطفا از دوستان اگر کسی در مورد clock skew و مدار های Synchronous ,Asynchronous
اطلاعات یا مقاله ای( در صورت امکان فارسی ) داره جواب بده. واقعا نیاز فوری به این مطلب دارم . لطفا کمک کنید.