شرکت امنیتی F-Secure موفق شده به شکل جدید هوشمندانهآ*ای از توزیع نرمآ*افزار مخرب پی ببرد.

در این شیوه هکرها PDF آنلاین بیآ*ضرری را ایجاد میآ*کنند که گوگل آن را یافته و بهآ*عنوان فایل HTML شناسایی و ایندکس میآ*کند و پس از آن هکرها فایل را به یک فایل HTML تغییر میآ*دهند.

بر اساس این گزارش، احتمالا هکرها فایل مذکور را بهآ*صورت خودکار بررسی میآ*کنند تا دریابند چه زمانی توسط گوگل ایندکس میآ*شود و از آنجا که گوگل متوجه تغییر یافتن فایل نمیآ*شود، برای نخستین بار تهدیدی نیافته و لینک مذکور باقی میآ*ماند.

سپس فایل فلش مخربی در فایل HTML جاسازی میآ*شود و لینکآ*های موجود در آن بازدیدکننده را به PDF دیگری هدایت میآ*کنند که بعدها به یک صفحه وب با فایل فلش مخرب تغییر شکل میآ*یابد. نتیجه نهایی کل این عملیات کلاهبرداری آنتیآ*ویروس ساختگی است.