به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 89 وابسته به وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشكي مي رساند :

1- زمان ثبت نام آزمون از تاريخ 5/12/88 لغايت 25/12/88 ، آ*فقط بصورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني http://sanjeshp.ir خواهد بود .

2- زمان ارسال مدارك از تاريخ 7/1/89 لغايت 19/1/89 فقط بصورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني http://sanjeshp.ir خواهد بود .


مهندسی پزشکی بیوالکتریک هم هست در لیست رشته ها

آزمونش هم در خرداد برگزار می شه.