سلام
در تنظیمات گزینه " آدرس ايميل شما بصورت مخفي باشد " اگر تیک بخوره میل رو برعکس نشون می ده اگر تیک نیخوره میل رو نشون نمی ده

لطفا ترجمه فارسی آن را تصحیح کنید.