پروإ¾ژه اين ترم دانشگاه من طراحي يك ماشين اتوماتيك است . يعني بايد ماشيني البته به صورت كوچك (ماكتي) بسازم كه بتونه بدونه كنترل از راه دور يا هر وسيله كنترل شونده با انسان حركت كنه پيچ ها رو دور بزنه ،پارك دوبل كنه ..... براي همين ميخواستم بدونم بهترين سنسور براي اين كار چيه من اين سنور رو نياز دارم تا دستگاه فاصله سنجي كنه و بتونه مانع رو تشخيص بده و نسبت به اون عكس العمل نشون بده .( اگه مدارات جانبي سنسور براي كار كردن هر چي كمتر باشه بهتره چون جاي من محدوده )