با سلام خدمت دوستان فعال
اگر دوستان جدول کلی منطق std-logic را دارند در اختیار ما هم بگذارند در ضمن فرق این منطق با منطق فازی چیست و امروزه در صنعت بیشتر از کدامیک استفاده می شه