نوشته York چاپ Springer
كتاب فوق العاده اي است كه به همه توضيه ميكنم اونو مطالعه كنن.
گرچه اين كتاب در خيلي از رشته ها عموميت داره و چون اساسش بر مهندسي پزشكي،
اونو تو اين دسته قرار دادم.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتchaos - an introduction to nonlinear dynamics
York
Springer