اطلاعات عملی در رابطه به ارتباط با PCI EXPRESS می خواستم. نمونه کارت هایی هم دیدم اما سر در نیوردم به چه شکل عمل می کنند. نمونه برنامه ها یا پلگ این هایی برای ارتباط با PCI EXPRESS کسی داره؟ :read: