انجمن ديسک بلوري به انتشار فورمت ظرفيت بالاي جديدي اقدام کرده که ظرفيت ذخيرهآ*سازي اطلاعات در بلوري را دو برابر ديسکآ*هاي نسل قبلي ميآ*کند.

اين فورمت که BDXL نام دارد، ذخيره 128 گيگابايت اطلاعات برروي ديسکآ*هاي بلوري معمولي و صد گيگابايت برروي ديسکآ*هايي بلوري که به دفعات متعدد قابل رايت هستند را امکانآ*پذير ميآ*کند.

جديدترين فورمت بلوري براي متخصصان خلاق و صنايع برادکستينگ و پزشکي درنظر گرفته شده که براي آرشيو اطلاعات، ويديو و تصاوير گرافيکي به ظرفيت بيشآ*تري نياز دارند.

طبق اعلام انجمن ديسک بلوري، ديسکآ*هاي جديد ظرف چند ماه آينده در بازار موجود خواهند بود و مدل ويژه مصرفآ*کنندگان فورمت BDXL مدتي بعد موجود خواهد بود، بهآ*ويژه در مناطقي که فروش رکوردرهاي بلوري بالا است.

اين فورمت با فراهم کردن امکان قرار گرفتن چهار لايه قابل رايت در هر ديسک به ظرفيت بالاتر دست يافته است؛ ديسکآ*هاي بلوري فعلي حداکثر دو لايه دارند.

با اين همه شمار بالاتر لايهآ*ها به ليزر قدرتمندي نيازمند است، در نتيجه فورمت جديد با سختآ*افزار فعلي مورد استفاده براي ضبط اطلاعات يا پخش فيلمآ*هاي بلوري سازگار نيست. از اين رو بهآ*کارگيري فورمت جديد احتمالا تا زماني که سازندگان عرضه سختآ*افزار جديد سازگار با اين فورمت را شروع کنند، کند خواهد بود.

گفتني است بلوري، فورمت کيفيت بالاي نسل جديد ديسکآ*هاي DVD است که پنج برابر آنآ*ها ظرفيت دارد و در سال 2008 موفق شد رقيب خود، فورمت HD DVD را شکست دهد.
ايسنا