سرعت بالا آمدن سايت ملاک جديد رتبهآ*بندي جستجوگر گوگل
گوگل براي رتبه بندي سايت هاي مختلفي که به دنبال جستجوي کليد واژهآ*ها در دسترس قرار مي گيرند يک ملاک ديگر را هم در نظر مي گيرد که سرعت بالا آمدن آن سايت است.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوري اطلاعات ايران از فارس، دو تن از مهندسان برجسته موتور جستجوي گوگل به نام هاي آميت سينگال و مت کاتس روز جمعه از افزوده شدن اين شاخص به جمع شاخص هايي خبر دادند که گوگل از آنها براي رتبه بندي نتايج جستجو استفاده مي کند.
اين دو نفر مي گويند چند ماهي است که در حال آزمايش و بررسي در اين زمينه هستند و از چند هفته قبل اين شاخص را نيز به جمع شاخص هاي جستجوي گوگل افزوده اند.
به گفته اين دو مهندس، گوگل بر اين باور است که سايت هاي سريعتر عملکرد بهتري دارند و لذا از چند مؤلفه دقيق براي ارزيابي سرعت لود شدن صفحات يک سايت استفاده مي کند.
به گفته مهندسان گوگل اين تغييرات فعلاً تنها يک درصد از کل نتايج جستجو در گوگل را پوشش مي دهد و قرار است به تدريج بر اين رقم افزوده شود.
منبع : شبکه فناوري اطلاعات ايران