براي دانلود روش نصب و كار نرم افزار codevision همچنين آشنايي با ميكروكنترلرهاي AVR بر روي آدرس زير كليك نماييد.

http://www.saghaei.com/downloads-cat4.html


www.saghaei.com


چون در توضيحات زير اشكال مربوطه قابل مشاهده نمي باشند دانلود از مسير بالا پيشنهاد مي شود.1- آشنايي با روش نصب و کار با نرمآ*افزار CodeVisionAVR
1--1- مقدمه
براي کار با ميکروکنترلرهاي AVR باید برنامهآ*ای به يکي از زبانآ*هايAssembly ،C ياBasic در محيط نرم افزار مربوط به آن نوشت. سپس آن را کامپايل نمود.
کامپايل نمودن برنامه: عملي است که در آن، برنامه از زبان نوشتاري به زبان صفر و يک که توسط ميکروکنترلر قابل فهم باشد، تبديل ميآ*شود. در صورتيآ* که برنامه هيچ خطايي، شامل: خطاي املايي، ساختاري و نظاير آن را نداشته باشد به درستي کامپايل شده و يک فايل به زبان صفر و يک (زبان ماشين) توسط کامپايلر توليد ميآ*شود. پسوند فايلآ*هايي که حاوي برنامه به زبان ماشين هستند، HEX ميآ*باشد. اکنون براي انتقال فايل HEX ايجاد شده به درون آيآ*سي، نيازمند يک دستگاه جانبي يا واسط سخت افزاري هستيم که کامپيوتر را به تراشه ميکروکنترلر متصل کند و فايل HEX مربوطه را از کامپيوتر بر روي ميکروکنترلر بارگذاري نمايد. اين واسط سخت افزاري، اصطلاحاً پروگرمر ناميده ميآ*شود. پس از برنامهآ*ريزي کردن (پروگرم کردن)، ميكروكنترلر را از پروگرمر جدا کرده و در مدار مورد نظر قرار داده (و يا اگر پروگرمر ساخته شده مطابق شكل (1-4) باشد بدون جدا نمون ميكروكنترلر از مدار به برنامهآ*ريزي آن اقدام ميآ*كنيم). پس از آن، عملکرد سخت افزاري آنآ*را بررسي ميآ*کنيم.
در اين قسمت، نرم افزار CodeVisionAVR که يکي از کامپايلرهاي قوي برای برنامهآ*نويسي به زبان C ميآ*باشد، معرفي ميآ*شود. افزون بر این، روش نصب و قسمتآ*هاي مختلف آن نیز آموزش داده ميآ*شود.
1-3-2- آشنايي با محيط CodeVisionAVR
نرم افزارCodeVisionAVR داراي محيطي برای برنامهآ*نويسي به زبان C است. که در اين محيط، کاربر با تسلط نسبي بر زبان C قادر به نوشتن برنامهآ*هاي بسيار کاربردي ميآ*شود. يکي از دلايل انتخاب اين نرمآ*افزار، قابليت Wizard يا محيط راهنماي گام به گام است. محيط راهنماي گام به گام که به آن به اختصار ويزارد گفته ميآ*شود. این قابلیت در مقدار دهي اوليه رجيسترآ*هاي مختلف ميکروكنترلر، همچنين فراخواني برخي کتابخانهآ*هاي موجود، کمک بسيار زيادي به کاربران ميآ*کند. بنابراين، به کاربران مبتدي، برنامهآ*ريزي ميکروکنترلرهاي AVR با استفاده از اين محيط توصيه ميآ*شود. اين نرمآ*افزار داراي يک کامپايلر بوده که توسط آن کدهاي برنامه با پسوند Hex جهت برنامهآ*ريزي ميكروكنترلر توليد ميآ*شوند. توسط اين نرم افزار و يک پروگرمر از نوع ISP ميآ*توان کليهآ*ي ميکروکنترلرهاي AVR را برنامهآ*ريزي نمود. نرمآ*افزارCodevisionAVR علاوه بر حمايت از کتابخانهآ*هاي استاندارد زبان C، داراي کتابخانهآ*هاي دقيقي براي کار با LCD هاي کارکتري، توليد وقفه، تنظيمات توان مصرفي و نظاير آن ميآ*باشد.
1-3-3- روش نصب نرمآ*افزارCodevisionAVR
ابتدا با مراجعه به CD (که همراه با کتاب عرضه میآ*شود) فایل مربوط به نرم افزار CodeVisionAVR را باز کنید و با اجراي فايلsetup.exe مراحل نصب را مطابق شکلآ*هاي زير تا پايان ادامه دهيد.

1- بر روي گزينه Next کليک نمائيد.


2- با انتخاب مسير مناسب جهت نصب نرمآ*افزار بر روي گزينه Next کليک نمائيد.

3- بر روي گزينه Next کليک نمائيد.


4- بر روي گزينه Install کليک نمائيد. در صورتي كه نرمآ*افزار CodeVision نسخهV2.03.4 را نصب ميآ*كنيد، اين نسخه داراي قفل نرمآ*افزاري نبوده و در اين مرحله عمليات نصب پايان ميآ*پذيرد. در غير اين صورت مراحل زير را دنبال كنيد.
5- پس از نصب برنامه، براي اجراي صحيح آن ضروري است که قفل برنامه باز شود. براي اينآ* کار، ابتدا برنامه را اجرا نمائيد. از پنجره ظاهر آ*شده شماره سريال را يادداشت نمائيد و در مرحله بعد وارد نمائيد.
6- فايل License Generator.exe را از مسير دايرکتوري اصلي برنامه، اجرا نمائيد. اکنون با وارد کردن يک نام دلخواه در قسمت User name، و در قسمت Serial number، شماره سريال مرحلهآ*ي 5 را وارد کرده و دکمهآ*ي Generate را فشار دهيد و فايل توليد شده با پسوند .dat را در مسير دلخواه ذخيره نمائيد.


7- اکنون با استفاده از پنجره ظاهر شده در مرحلهآ*ي 5، بر روي Import کليک کرده و آدرس فايل توليد شده در مرحلهآ*ي 6 را وارد کنيد. اکنون، قفل برنامه باز شده و برنامه قابل اجرا و استفاده است.
1-3-4- ايجاد يک پروژه جديد
براي آشنايي با محيطCodeVisionAVR با ايجاد يک پروژه شروع ميآ*کنيم و مراحل زير را مطابق شکلآ*ها ادامه ميآ*دهيم:
1- برنامه CodeVisionAVR را اجرا مي کنيم.
2- در صفحهآ*ي باز شده (صفحه اصلي) پس از انتخاب گزينهFile ، گزينه New را انتخاب کرده تا پنجرهآ*اي مطابق شکل (1-5)، ظاهر شود.
شکل (1-5): ايجاد پروژه جديد
3- از پنجره ظاهر شده در شکل (1-5) گزينه Project را که مربوط به انتخاب پروژه است انتخاب نموده و بر روي OK کليک نمائيد. اکنون، پنجره¬ي ديگري باز ميشود و از شما سوال ميآ*شود که: آيا ميخواهيد پروژه جديد را توسط محيط ويزارد ايجاد کنيد؟ با فشردن کليدYes اين عمل انتخاب ميآ*شود و با فشردن کليد No جهت ايجاد پروژه از ويزارد استفاده نميآ*شود.

شکل (1-6): انتخاب CodeWizardAVR
3-1- با کليک بر روي گزينه Yes، مطابق شکل (1-6) محيط ويزارد مطابق شکل (1-7) باز ميآ*شود و توسط اين محيط ميآ*توان با استفاده از سربرگآ*هاي موجود، با انتخاب ميکروکنترلر مورد نظر، رجيسترآ*هاي آنآ* را بهآ*صورت اوليه مقداردهي نمود. پس از اتمام مقدار دهي اوليه، با انتخاب گزينهFile از منوي مربوطه، مطابق شکل (1-8)، بر روي گزينه Generate, Save and Exit کليک کرده و با انتخاب يک نام براي آن، پروژه مورد نظر را ايجاد نمائيد تا شکل (1-9) ظاهر شود. اكنون برنامه شما به صورت اوليه مقدار دهي شده است.

شکل (1-7): محيط CodeWizardAVR براي مقداردهي اوليه ميکروکنترلرهاي .AVR


شکل (1-8): ذخيرهآ*سازي و توليد کد.


شکل (1-9): کدهاي ايجاد شده توسط ويزارد در محيط CodevisionAVR

3-2- با کليک بر روي گزينه No در شکل (1-6) پنجره زير جهت ذخيره پروژه ظاهر ميآ*شود. پس از انتخاب يک نام براي پروژه مورد نظر، بر روي گزينه Save کليک نمائيد.

شکل (1-10): انتخاب يک نام جهت ذخيره پروژه
3-2-1- پس از ذخيره پروژه، شکل (1-11) ظاهر ميآ*شود که داراي سه سربرگ File، C Compiler و After Make ميآ*باشد. با انتخاب سربرگ C Compiler ميکروکنترلر و فرکانس کريستال آن را انتخاب نمائيد. به عنوان مثال، در شکل (1-12) ميکروکنترلر ATmega32 و کريستال 4 مگاهرتز انتخاب شده است (ساير سربرگآ*ها در قسمتآ*هاي مربوطه به تفصيل توضيح داده ميآ*شوند). حال، بر روي گزينه OK کليک نمائيد تا پروژه ايجاد شود.

شکل (1-11): پيکربندي پروژه شکل (1-12): پيکربندي ميکروکنترلر
3-2-2- در صفحهآ*ي باز شده (صفحه اصلي) پس از انتخاب گزينه File، گزينه New را انتخاب کرده تا پنجرهآ*اي ظاهر شود. از پنجره ظاهر شده، گزينه Source را انتخاب و سپس فايل مورد نظر را با نام دلخواه ذخيره نمائيد. دقت شود که پسوند اين فايل .c است. يعني محيطي جهت برنامهآ*نويسي به زبان C ايجاد شده است. اکنون، از منوي بالاي صفحه، بر روي گزينه Project و سپس بر روي Configure کليک نمائيد تا مجدداً شکل (1-11) ظاهر شود. سپس از سربرگ Files بر روي گزينه Add کليک نمائيد و فايل ايجاد شده با پسوند .c را به پروژه اضافه نمائيد و بر روي گزينه OK کليک نمائيد. اكنون پروژه مورد نظر، ايجاد شده است.