سلام
در ویندوز میشه کاری کرد که وقتی کامپیوتر روشن میشه دسکتاپ و تاسک بار و دکمه استارت دیده نشه حتی ایکون ها؟
بجای اون برنامه ما بصورت پیشفرض اجرا بشه