سلام

من کجا می تونم xc2s15 یا xc2s20 رو بخرم

هر جا می رم میگن نداریم

مرسی