ببخشید
تو سایت لینک FPGA Advantage 8.1 گزاشتید ولی روش کرک کردنشو یاد ندادید
کسی میدونه چجوری کرک میشه :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: