با سلام خدمت دوستان

تو اين لينک پائين مي تونيد به چند تاکتاب خوب در مورد برنامه نويسي دسترسي پيدابکنيد
اين کتاب ها رو دوست خوبم آقا رامين توانجمن شون گذاشتن همينجا ازشون تشکر مي کنم

http://www.delphisoft.net/forum/viewtopic.php?t=390