احتمالا برخي از خوانندگان به ياد دارند که در زرنگار ميآ*توانستيم شعر را به راحتي تايپ کنيم. اما براي تايپ شعر در Word بايد تنظيماتي انجام دهيم. دليل اين موضوع شايد خاص بودن اشعار زبان فارسي است که معمولا از دو مصرع تشکيل ميآ*شوند. براي تايپ شعر در ورد بايد از ترکيب چند دستور استفاده کرد. که به ترتيب عبارتند از:
- مصرعآ*هاي اول شعر را زير هم تايپ نماييد و به جاي Enter در آخر هر مصرع،کليدآ*هاي Shift+Enter را آ*بزنيد.
- همين کار را براي مصرعآ*هاي دوم نيز انجام دهيد.
مثال :

اي نام تو بهترين سرآغاز
اي نام تو مونس روانم
بي نام تو نامه کي کنم باز
جز نام تو نيست بر زبانم

- سپس همه مصرعآ*ها را با هم انتخاب نماييد و از منوي Format گزينه Columns را انتخاب و پس از تنظيماتي که در شکل زير مشاهده ميآ*کنيد، دکمه OK را بزنيد.
نکته : براي اينکه مصرعآ*ها را هم اندازه کنيد، ابيات تايپ شده را انتخاب و سپس دکمه Justify را از منوهاي بالاي ورد بزنيد. (تا نوشتهآ*ها مانند ابيات زير شود)

اي نام تو بهترين سرآغاز بي نام تو نامه کي کنم باز
اي نام تو مونس روانم جز نام تو نيست بر زبانم