دوستان من ماتریس n*n رو با زبان c می خواستم بنویسم من چند جا برنامش رو دیدم و کار میکنه ولی نفهمیدم چه طوری حل شده می خواستم الگوریتم کلی چه شکلیه