دستگاه امحاي مکانيکي آ*هارد ديسکآ*هاي رايانه در کشور ساخته شد

گروهي از محققان دانشگاهي براي نخستين بار در کشور موفق به ساخت دستگاه امحاي مکانيکي هارد ديسک رايانه شدند که با بهرهآ*گيري از اين دستگاه که جزو اقلام تحريمي است، قطعات رايانهآ*يي به نحوي خرد ميآ*شوند که احتمال بازيابي اطلاعات موجود در آنها توسط افراد غيرمجاز و جاسوسان به طور کامل از بين ميآ*رود.

قرباني - دانشآ*اموخته کارشناسي ارشد مکانيک و مجري طرح - در گفت و گو با خبرنگار «فنآ*آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: پيشرفت تکنولوژي و توسعه روز افزون روشآ*هاي بازيابي اطلاعات باعث شده که سازمانآ*ها براي از بين بردن اطلاعات ذخيره شده بر روي انواع حافظه هاي سختآ*افزاريآ* خود (سي دي، تجهيزات ذخيره الکترونيکي اطلاعات، فلاپي ديسک، ميکروفيلم و ...) از روشآ*هاي پاک کردن نرمآ*افزاري اطلاعات به روشآ*هاي امحاي مکانيکي روي آورند و از آنجايي که در کشور چنين دستگاهآ*هايي وجود ندارد، ايده طراحي و ساخت «دستگاه امحاي مکانيکي حافظه هاي سختآ*افزاريآ* » شکل گرفت.

وي افزود: در فاز امکان سنجي پروژه، نمونه هاي مشابه خارجي مورد مطالعه قرار گرفته و امکان واردات دستگاه نيز بررسي شد اما اين تجهيزات از جمله اقلام تحريمي بوده و واردات آن از کشورهاي اصلي سازنده آن (آمريکا و انگليس) ميسر نيست که با توجه به قيمت بالاي نمونه خارجي و محدوديت در واردات اين دستگاه، طرحآ*هاي مختلفي براي طراحي مکانيزم دستگاه ارائه شده و در نهايت دستگاه امحاي مکانيکي تجهيزات ذخيره سازي الکترونيکي اطلاعات، براي اولين بار در ايران ساخته شد و به ثبت رسيد.

قرباني با بيان اين که دستگاه امحاي هارد ديسک در فاز امنيت اطلاعات تعريف شده و جزو دستگاهآ*هاي حوزه امنيت سخت افزاري اطلاعات است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو روش سخت افزاري و نرمآ*افزاري براي امنيت اطلاعات وجود دارد اما روش هاي نرم افزاري ( فرمت کردن و ذخيره سازي مجدد) ديگر براي از بين بردن اطلاعات و امحاء هارد جوابگو نيست چرا که با توجه به ظرفيت بالاي هارد ديسکآ*ها اين کار بسيار زمان بر بوده و علاوه بر آن روش مطمئني محسوب نميآ*شود، زيرا امروزه اطلاعات هارد ديسکآ*ها با کمک نرمآ*افزاريآ*هاي رايج موجود در بازار، دستگاهآ*هاي اندازهآ*گيري دقيق (MFM&STM4) و در اتاقآ*هاي خلاء بازيابي ميآ*شوند که با پيشرفت فنآ*اوري اين بازيابي تا سطوح بيشتري در آينده ادامه خواهد يافت.

وي با اشاره به اين که امروزه بازخواني اطلاعات از قطعات الکتريکي ذخيره سازي اطلاعات، يکي از روشآ*هاي جاسوسي از کشورها محسوب شده و ميآ*تواند صدمات مهلکي را به سيستمآ*هاي امنيتي، اطلاعاتي و فنآ*آوري هاي نوين وارد کند تصريح کرد: از ميان روش هاي سخت افزاري معمول مانند استفاده از مواد شيميايي و يا ذوب کردن، پرس و فشار، انفجار و خرد کردن يکي از بهترين روش ها، خرد کردن هارد ديسک و در واقع امحاي مکانيکي آن است چرا که با استفاده از اين دستگاه، هارد ديسک، فلاپي، سي دي، دي وي دي، Thin client و ساير قطعات رايانهآ*يي به نحوي خرد ميآ*شوند که با اضافه کردن مواد زايد به قطعات خرد شده ميآ*توان مطمئن بود که عملا احتمال بازيابي اطلاعات به صفر رسيده و امکان بازيابي اطلاعات از قطعاتي با اين ابعاد وجود ندارد.

قرباني با اشاره به اين که اين دستگا ه نمونه داخلي نداشته و در مرحله توليد انبوه است، اظهار کرد: دستگاه امحاي فيزيکي حافظهآ*هاي سختآ*افزاريآ* (دستگاه خرد کننده TS) با خرد کردن هارد ديسک يا حافظهآ*هاي سختآ*افزاريآ* ديگر، آن را به قطعات کوچکي که عملا قابل بازيافت اطلاعاتي نباشند تبديل ميآ*کند و داراي ابعاد 8/0 * 2/1* 7/1 متر و وزن 400 کيلوگرم است و به وسيله برق سه فاز تغذيه مي شود.

وي در پايان با بيان اين که دستگاه امحاي مکانيکي آ*هارد ديسک تمام ويژگي هاي اداري را در حد استاندارد دارد به ايسنا گفت: اين دستگاهآ* به راحتي در محيط هاي اداري قابل استفاده است چرا که از نظر آلودگي هاي صوتي و محيطي کاملا مناسب محيط هاي اداري بوده و امکان طراحي و ساخت دستگاه براي شرايط خاص و با قابليتآ*هاي بيشتر مطابق با نيازهاي مشتري در آن وجود دارد.
منبع : ايسنا