سلام. کسانی که با پروتکل spi آشنایی دارند ؟؟؟؟؟؟؟
در این پروتکل mosi حتما باید ورودی در نظر گرفته شود یا می توان به عنوان یک سیگنال واسطه هم در نظر گرفته شود :question:
:cry: