سلام دوستان
من مي خوام اين ال اي دي ها و كليد ها وسط به وسط ارنج بشن و سر جاشون ثابت بمونن
عكسشو براتون پ ميكنم
http://www1.upic.ir/images/0sapq5vfe39rqbcga2cj.jpg