قبلا از همکاري شما دوستان گرامي کمال تشکر را دارم. :nerd: