آيا مي توانستيد تصورش را بکنيد که ممکن است در آينده لامپ هاي خانه تان، علاوه بر روشنايي کار تامين اينترنت بي سيم را هم انجام دهند؟ اين کاري است که محققان چيني موفق به اجراي آن شده اند. ‏
ادامه مطلب در لينک زير
http://www.engadget.com/2010/05/17/chinese-scientists-demonstrate-2mbps-internet-connection-over-le/