سلام
اگه میشه یک مثال از نوشتن و فراخوانی یک تابع در نرم افزار مطلب رو برام بذلرید.
شدیدا نیاز دارم
مثلا dy/dt=y1*y2; dy2/dt=2*y2 با شرایط اولیه صفر
در بازه زمانی دلخواه
نمی دونم چطوری باید فراخوانی کنم ...