مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمکاترونيک يک رشته ي چند تخصصي ، شامل رشته هاي مهندسي مکانيک ، مهندسي الکترونيک و مهندسي کامپيوتر است . مکاترونيک از دو کلمه ي "مکا" مخفف مکانيک و "ترونيک" مخفف الکترونيک مشتق شده است . رباتيک نيز همانند مکاترونيک از سه رشته ي هندسي مکانيک ، مهندسي الکترونيک و مهندسي کامپيوتر بوجود آمده است .
تفاوت اصلي در آن است که سيستم هاي مکاترونيکي ورودي هايشان فراهم شده است (تمام ورودي ها از قبل تعريف شده و شناخته شده است) ؛ در حالي که سيستم هاي رباتيکي بايد خودشان ورودي ها را از محيط دريافت نمايند. به عنوان مثال چراغ راهنمايي و رانندگي و ماشين لباسشويي ، سيستم هاي مکاترونيکي هستند . در چراغ راهنمايي و رانندگي وقتي انسان دکمه اي را فشار مي دهد رنگ چراغ تغيير مي کند و در ماشين لباسشويي دماي آب ، زمان و ... به آن داده شده است. حتي وقتي چراغ راهنمايي و رانندگي در حالت خودکار قرار مي گيرد و بدون نياز به فشردن دکمه اي ، کار مي نمايد . هنوز به عنوان سيستم مکاترونيکي شناخته مي شود چون ورودي هايش (زمان روشن بودن هر رنگ) برايش فراهم گرديده است . اين فرايند ، خوکار (اتوماتيک) ناميده مي شود . آن چه گفته شد در تضاد است با حالتي که چراغ راهنمايي و رانندگي داراي يک دوربين جهت تشخيص مردمي که مي خواهند از عرض خيابان شوند باشد و رنگ چراغ را با توجه به فشردگي جمعيت تغيير دهد. آن چه گفته شد يک سيستم رباتيک است . اين فرايند را خودمختاري (اتونوموس) گويند .

نتيجه

* سيستم هاي مکاترونيکي ورودي هايشان فراهم شده است در حالي که سيستم هاي رباتيکي بايد خودشان ورودي ها را از محيط دريافت نمايند.
* سيستم هاي مکاترونيکي خودکار هستند در حالي که سيستم هاي رباتيکي خودمختار هستند.
* سيستم هاي رباتيکي نيازي به ديد انسان ها (فکر و محاسبات بشر) ندارند ، در حالي سيستم هاي مکاترونيکي نيازمند فکر انسان ها از قبل يا همزمان مي باشند.

-------------------------
پي نوشت مترجم : امروزه دو علم مکاترونيک و رباتيک در ايران يک علم جديد شناخته مي شود ، مهندسي مکاترونيک در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد تدريس مي شود ، اما متاسفانه مهندسي رباتيک فقط در مقطع کارشناسي تدريس مي شود و خبري از تدريس مهندسي رباتيک در مقطع کارشناسي ارشد حتي در آينده نيز به گوش نمي رسد . اين در حالي است که در کشور هاي پيشرفته صنعتي دنيا مانند ايالات متحده آمريکا رشته ي مهندسي رباتيک به طور مجزا از مکاترونيک و رشته هاي ديگر از مقطع کارشناسي تا مقطع پست دکتري تدريس مي شود . متاسفانه بعضي ها در ايران اين دو رشته را يکي مي دانند يا ديده شده است که مهندسي رباتيک را يکي از گرايش هاي مکاترونيک نام مي برند . اين درست است که يکي از گرايش هاي مکاترونيک در مقطع کارشناسي ارشد رباتيک است اما رشته هاي مکانيک طراحي کاربردي ، مکانيک ساخت و توليد ، کنترل ، هوش مصنوعي نيز داراي گرايش رباتيک در مقطع کارشناسي ارشد مي باشند . اين در حالي است که رشته ي رباتيک با رشته هاي مکاترونيک ، مکانيک طراحي کاربردي ، مکانيک ساخت و توليد ، کنترل و هوش مصنوعي متفاوت است. چون رباتيک يکي از گرايش هاي رشته ي مذکور است دليل نمي شود که رباتيک را زير مجموعه ي آن رشته بناميم. اميدواريم با خواندن اين مقاله تفاوت مکاترونيک با رباتيک بر خوانندگان روشن شده باشد و اين مقاله جرقه اي باشد براي گسترش مهندسي رباتيک در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي کشور .


نويسنده : Rony Novianto
مترجم : محسن جعفرزاده

تکثير و انتشار اين مقاله ، بسيار توصيه مي گردد.