دوستان این اصطلاح آماری هستش،کسی هست که معنیش رو بدونه و یه توضیحی هم واسش بده که این توزیع آماری چه جوری هست،ممنون.
Central Composit Distribution
فقط نگید که معنیش میشه
توزیع کامپوزیت مرکزی.