سلام من مدارمو درست کردم کریستال 4 مگ هم استفاده کردم با وقفه هم کار می کنم اما موقع اتصال فقط کاراکتر x دریافت می کنم در صورتی که من کاراکتر a ارسال می کنم کسی می دونه چرا :question: