محققان اسپيکر دوقسمتي با طراحي منحصر به فرد توليد کرده اند که وقتي روشن است، قسمت بالايي آن که ظاهري مانند يک بشقاب پرنده دارد، به حالت شناور در هوا قرار مي گيرد و زماني که بلندگو خاموش مي شود، دو قسمت دوباره به هم مي پيوندد. اطراف اين اسپيکر صفحه نمايش چند لمسي تعبيه شده است. شناور شدن بخش بالايي اين اسپيکر تحت تاثير ميدان مغناطيسي آهن رباي الکتريکي درون اسپيکر انجام مي شود. اين بخش در واقع نوعي ابر رساناست.