لوگوي موتور جستآ*وجوي گوگل به مناسبت صد و دهمين سالروز تولد دنيس گابور تغيير يافته و در يك مكعب مستطيل سبز سهآ*بعدي جاي گرفت.

ايسنا، لوگوي محبوب گوگل طبق سنت ديرينه اين غول جستآ*وجو همواره بهآ*مناسبت جشنآ*هاي مختلف، رويدادهاي تاريخي و علمي يا تولد مشاهير جهاني تغيير ميآ*كند.

دنيس گابور در پنجم ماه ژوئن 1900 در بوداپست به دنيا آمده و در نهم ماه فوريه 1979 در لندن درگذشت. وي يك مهندس برق و مخترع هولوگرافي بود كه بعدها در سال 1971 براي اختراعش جايزه نوبل فيزيك را دريافت كرد.

كاربران با كليك برروي لوگوي تغييريافتهآ* گوگل به صفحهآ* نتايج جستآ*وجويي هدايت ميآ*شوند كه در آن لينكآ*هاي سايتآ*ها و وبلاگآ*هاي مختلف اختصاص يافته به گابور و هولوگرافي مشاهده ميآ*شوند.

لوگوي گوگل اخيرا شاهد نوع آوريآ*ها و ابتكارات جديدي بود كه آخرين آنآ*ها نمايش لوگوي پنج تصويرهآ* به مناسبت دويست و پنجمين سالآ*روز تولد هانس كريستين اندرسن، نويسنده دانماركي و لوگوي قابل بازي به مناسبت سي سالگي بازي پك-من بود؛ از اين رو گوگل براي گراميداشت گابور تقريبا طراحي سادهآ*اي را نسبت به ابتكارهاي اخير خود انتخاب كرده است.