من تست كردم و جواب گرفتن مشكل نداره عزيزان دانلود كنن
لينك مستقيم براي atmel

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتلينك براي همه كارخانه ها

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت